Top

 Marketing- en communicatie-advies

Bij kansen en/of problemen die op de korte termijn spelen:

Communicareful heeft jarenlange ervaring met marketing, sponsoring, fondsenwerving, communicatie en public relations, crisiscommunicatie en peoplemanagement.
Daardoor kunnen wij steeds op de korte termijn een op maat gesneden actieplan uitwerken, waarbij we u helpen kansen te grijpen en/of problemen te voorkomen. De daarbij gehanteerde formule is:

Probleem/kans > Doelstelling > Strategie > Actieplan > Oplossingen. Bij mogelijkheden en/of bedreigingen op de lange termijn:

Communicareful pakt mogelijkheden en bedreigingen gedegen aan. Op basis van een heldere analyse brengen wij, als ervaren en (relatief) objectieve buitenstaander, de sterke en minder sterke punten uit uw organisatie in kaart.
Via een plan-de-campagne helpen wij u mogelijkheden optimaal te benutten en bedreigingen af te wenden.

Ge´ntegreerde aanpak bij alle betrokkenen staat centraal, gekoppeld aan massieve actie. Bijpraten met mensen die uw situatie ook hebben meegemaakt:

Communicareful weet, op basis van gedegen kennis en brede ervaring, dat veel problemen van organisaties niet uniek zijn. Een gesprek met ons, als ge´nteresseerde en ervaren deskundigen, leidt vaak tot nieuwe inzichten en een verfrissende aanpak; ook in relatie tot de markt en betrokkenen.

Twee middagen zijn vaak voldoende.Contact opnemen met Communicareful