Top

 Linkswww.cbf.nl
Centraal Bureau Fondsenwerving. 
Het CBF is een onafhankelijke stichting die sinds 1925 toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen. Een van de belangrijkste taken van het CBF is het beoordelen van fondsenwervende instellingen. De bekendste beoordelingsvorm is het CBF-Keur. Wanneer dat logo is afgebeeld op (bijvoorbeeld) een collectebus, brief of promatiemateriaal, kan de gever er op vertrouwen dat er verantwoord met de giften wordt omgegaan.

www.hovawartclub.nl
De huishond van Communicareful = een Hovawart.
Dit uit Duitsland afkomstig ras (Hofwachter) heeft als kenmerken: evenwichtige, zelfstandige, goedaardige, harde werkhond met een gemiddeld temperament, verdedigingsdrang van huis en hof, grote binding met het gezin en een zeer goede neus. Het is een vriendelijke huisgenoot en een prima begeleider, waak- en speurhond. Daarin herkennen wij ons...

www.insituutfondsenwerving.nl 
Het Instituut Fondewerving (IF) is een netwerk van charitatieve en non-profit instellingen en hun bureau´s. Het is dč belangenbehartiger van fondsenwervers in Nederland en is gericht op het uitwisselen van kennis, ervaring en informatie. Het instituut is op 1 januari 2011 ontstaan uit een fusie tussen het Nederlands Genootschap van Fondsenwervers (NGF) en het Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving (ISF).  
Leden van het IF, zoals Communicareful, zijn met name actief op het gebied van fondsenwerving, marketing, public relations, vrijwilligersbeleid en voorlichting. Het IF kent een gedragscode met richtlijnen voor de beroepsuitoefening.

www.mvonederland.nl
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
MVO Nederland stimuleert en ondersteunt bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties bij het invullen van hun maatschappelijke rol. Door het delen van kennis, het organiseren van activiteiten en door samen te werken met partners. Op de site wordt bestaande kennis over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) toegankelijk gemaakt. Via directe links vindt u informatie over organisaties, praktijkvoorbeelden, instrumenten en publicaties.

www.nvj.nl
Nederlandse Vereniging van Journalisten.
Vakorganisatie voor communicatie-specialisten die hun wortels hebben in massamediale publieksbenadering. De vereniging telt ruim 9.000 leden die georganiseerd zijn in regio´s, zoals Midden-Nederland waarbij Fred Fiechter is aangesloten. De NVM zet zich in bij vraagstukken rond mediaconcentraties, rol en positie van de overheid, mores in het bedrijfsleven, commerciële invloeden, persvrijheid en bevordering van een hoogstaande beroepsuitoefening.

www.vbdo.nl
Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling.
De VBDO vertegenwoordigt beleggers (individuen en dienstverleners) die het belang van duurzaam ondernemen onderkennen. Aangesloten organisaties zijn o.a. ASN Bank, Triodos Bank, Rabobank Nederland, ABF, ING Investment Management en particulieren die geďnteresseerd zijn in een goed rendement en die ook extra aandacht hebben voor mens en milieu. Het zijn niet per definitie mensen met een 'groene' achtergrond; het is een doorsnee van de samenleving.