Communicareful = zorgvuldige communicatie  advisering identiteit / positionering / effectieve communicatie  leden- en fondswerving  marketing  ontwikkeling diensten en producten  pers en publiciteit  relatiemanagement  royalty programma┤s  projectmanagement  sparringpartner directie  aansturing markt- en productonderzoek  ontwikkeling publiciteitscampagnes  co÷rdinatie overeenkomsten tussen bedrijfsleven / organisaties en consumenten  advisering database marketing  direct mail campagnes  aansturing afdelingen  coaching  handson management  positionering  fondswerving  advisering communicatiestrategie en donateurwerving  projectontwikkeling maatschappelijk verantwoord ondernemen  manifestatie participatie  advisering identiteit en positionering   advisering en handson realisatie communicatie projecten  deelnemerswerving  denktank publieksmanifestaties / projectadvies  pers en publiciteit  ontwikkeling multimediale campagnes  fondswerving  advisering identiteit / positionering / effectieve communicatie  coaching groepsdynamica / organisatieverandering  beleidsvoorbereiding  productontwikkeling  budgettering  aansturing afdelingen en externe adviseurs  ledenwerving  positionering  marketingadvies  sponsorwerving  pers en publiciteit  people management  opzet en uitvoering marketingcommunicatie  ontwikkeling internetsites  doelgroeponderzoek  opbouw inhouds- en naamsbekendheid  realisering groei klantenbestand  positionering bedrijfsonderdelen naar fusiepartners  mediapresentaties  effectieve benadering media, bedrijfsleven, overheden en (non)profit organisaties  perswoordvoering  management pers, publiciteit en ledenwerving  premium strategie  projectleiding landelijke leden- en fondswervende campagnes  onderzoek productontwikkeling beleidsnota┤s doelgroepontwikkeling  ledenbinding  realisatie giftresulterende direct-mail campagnes  aansturing marktonderzoek  realisering naam- en inhoudsbekendheid  co÷rdinatie multimedia campagnes  marketing, promotie, sponsoring  management free publicity campagnes   strategie positionering / identiteit  organisatieverandering: van introvert naar extravert  marketing gestuurde benadering  massamedia  initiŰren en realiseren samenwerking met publieke en commerciŰle rtv-zenders  ontwikkeling rtv-programma┤s  leden- en fondsenwerving  sponsorwerving  persbenadering en woordvoering  begeleiding doelgroeponderzoek  ontwikkeling schriftelijke en mondelinge infoverstrekking  ledenservices  co÷rdinatie presentaties  landelijke beurzen, manifestaties en congressen  opzet promotie via vrijwilligerswerk  ontwikkeling premiums ledenwerving  organisatie infoverrijkte databases  advisering, co÷rdinatie en uitvoering inspraakprocedures  beleidsnota inspraak  coaching overlegtrajecten tussen ambtelijke en externe (bestuurlijke) partijen  eindredactie communicatieve uitingen  redactie en productie audiovisuele programma┤s  begeleiding groepsdynamische processen  vernieuwing redactieteam  facelift mediaformule nieuwsblad  concurrerende herpositionering  co÷rdinatie redactie; vaste medewerkers en freelancers  herpositionering gedrukte media free publicity campagnes  ledenwerving  relatiemanagement sponsoring en fondswerving .
HomeContact Print